DĨA HÌNH CHỮ NHẬT (SQE)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQE8300 20.5*14.5cm
2 SQE9300 23.5*16cm
3 SQE10300 26*18cm
4 SQE12300 30.5*21.5cm
5 SQE14300 36*25cm
6 SQE16300 40*28cm
7 SQE18300 45.5*31cm