DĨA HÌNH CHỮ NHẬT

STT ITEM CODE SIZE
1 SQB9319 23.2*13.5cm