DĨA CHẤM CHỮ NHẬT (TA151)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA151 9*5.5cm