DĨA CẠN 7 CẠNH

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQJ81 18.5cm