CHUM TRÀ (TA49P)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA49P 130ml