CHÉN VUÔNG (SQR)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQR3900 7.5cm
2 SQR4900 8.5cm
3 SQR5900 9.5cm
4 SQR6900 10cm
5 SQR8900 11cm
6 SQR50400 12cm
7 SQR55400 14cm