CHÉN VUÔNG (SQL)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQL3900 7.5cm
2 SQL4900 8.5cm
3 SQL5900 9.5cm
4 SQL6900 10cm
5 SQL8900 11cm
6 SQL50400 13cm
7 SQL55400 15cm