CHÉN SÚP (TA288)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA288 5″ (12.5cm)