BỘ TÁCH TRÀ MÙA THU

509-7 (1100)

STT Mã Hàng Số Lượng Kích thước
1 Bình Trà – 509PL 1 610ml
2 Tách Trà – C006 6 90ml
3 Dĩa Lót – S006 7 11.5cm