Bộ tách trà hoa lá mầm

Mã: 567-6 (1084), 568-6 (1084)
Danh mục: ,
Từ khóa: , , , ,

567-6 (1084)

STT Mã Hàng Số Lượng Kích thước
1 Bình Trà – 567PL 1 540ml
2 Tách Trà – C027 6 80ml
3 Dĩa Lót – S027 6 11.5cm

568-6 (1084)

STT Mã Hàng Số Lượng Kích thước
1 Bình Trà – 568PL 1 770ml
2 Tách Trà – C028 6 110ml
3 Dĩa Lót – S028 6 12.5cm

Xem thêm Tô, Chén, Dĩa Cỏ may mắn