BỘ BÀN ĂN (CKN006)

STT Mã Hàng Số Lượng Kích thước
1 89 6 11cm
2 TA39 2 9cm
3 A8106 2 20cm
4 A8206 2 20cm
5 B740610 2 20cm
6 TA2103 2 9cm
7 TAB08 2 12.5cm