BỘ BÀN ĂN (CK011)

Mô tả

CK011 (1012)

STT Mã Hàng Số Lượng Kích thước
1 89 10 11cm
2 A8101 2 20cm
3 A8201 2 20cm
4 TH84 1 8″ (860ml)
5 F84 1 8″ (1265ml)
6 D324 2 100ml
7 TAB08 10 12.5*4.5cm