BỘ BÀN ĂN (CK010)

CK010 (1084)

STT Mã Hàng Số Lượng Kích thước
1 89 6 11cm
2 TH84 1 8″ (860ml)
3 F84 1 8″ (1265ml)
4 D324 1 100ml
5 A08 1 16.5*5.5cm