BỘ BÀN ĂN (CK009)

CK009 (1060)

STT Mã Hàng Số Lượng Kích thước
1 89 6 11cm
2 F64 1 6″ (500ml)
3 F74 1 7″ (790ml)
4 F84 1 8″ (1265ml)
5 D324 2 100ml
6 TAB08 6 12.5*4.5cm