Mẫu hoa văn viền vàng sang trọng - 0032

Hoa văn viền vàng 0032

Tô 0032

THD7410
7″ (1105ml)

Chén

chén cơm 0032

TA89
11cm (215ml)

Dĩa cạn

dĩa cạn 0032

TA61
16cm

TA81
20.5cm

TA101S
25.5cm

Dĩa lót chén

dĩa lót chén 0032

S011
14cm

Gát muỗng

gát muỗng 0032

TA08-1
9*5.5cm

Muỗng

muỗng 0032

TAB08
12.5*4.5cm