Mẫu hoa văn viền bạc - 0033

họa tiết viền vàng - 0036

tô - 0036

THD7410
7″ (1105ml)

Chén

chén - 0036

TA89
11cm (215ml)

Dĩa cạn

dĩa - 0036

TA61
16cm

TA81
20.5cm

TA101S
25.5cm

Dĩa lót chén

dĩa lót - 0036

S011
14cm

Gát muỗng

Gát muỗng - 0036

TA08-1
9*5.5cm

Muỗng

muỗng - 0036

TAB08
12.5*4.5cm