Mẫu hoa văn chỉ vàng - 0048

Mẫu hoa văn 0048 FULL SET

tô 0048

B62406 560ml

B740610 (950ml

B840610 1350ml

Chén

Chén cơm 0048

89 11cm

Dĩa cạn

Dĩa tròn ảo 0048

B6106 16.5cm

B8106 20.5cm

B10106 27.5cm

Dĩa sâu

Dĩa sâu 0048

A6206 16cm

A7206 18cm

A8206 20.2cm

A9206 22.8cm

Chén tương

Chén tương 0048

TA39 8.8cm

Dĩa chấm

dĩa chấm 0048

TA2103 9cm