Golden Border - 0036

họa tiết viền vàng - 0036

Bowl

tô - 0036

THD7410
7″ (1105ml)

Rice/Soup Bowl

chén - 0036

TA89
11cm (215ml)

Round Plate

dĩa - 0036

TA61
16cm

TA81
20.5cm

TA101S
25.5cm

Saucer

dĩa lót - 0036

S011
14cm

Spoon Rest

Gát muỗng - 0036

TA08-1
9*5.5cm

Spoon

muỗng - 0036

TAB08
12.5*4.5cm