Golden Border - 0032

Hoa văn viền vàng 0032

Bowl

Tô 0032

THD7410
7″ (1105ml)

Rice/Soup Bowl

chén cơm 0032

TA89
11cm (215ml)

Round Plate

dĩa cạn 0032

TA61
16cm

TA81
20.5cm

TA101S
25.5cm

Saucer

dĩa lót chén 0032

S011
14cm

Spoon Rest

gát muỗng 0032

TA08-1
9*5.5cm

Spoon

muỗng 0032

TAB08
12.5*4.5cm