Gold Pattern - 0048

Hoa văn chỉ vàng 0048

Bowl

tô 0048

B62406 560ml

B740610 (950ml

B840610 1350ml

Rice/Soup Bowl

Chén cơm 0048

89 11cm

Round Plate

Dĩa tròn ảo 0048

B6106 16.5cm

B8106 20.5cm

B10106 27.5cm

Deep Plate

Dĩa sâu 0048

A6206 16cm

A7206 18cm

A8206 20.2cm

A9206 22.8cm

Small Dish

Chén tương 0048

TA39 8.8cm

Soya Dish

dĩa chấm 0048

TA2103 9cm